• Dijeli poveznicu
  • Ispiši stranicu

Carski rez

U današnjim ”ženskim razgovorima” se sve češće može čuti mišljenje kako bi bilo najbolje ne mučiti se vaginalnim porodm koji je  maltretirajući, bolan i dugotrajan   nego  ”lijepo treba sve elegantno dovršiti carskim rezom” što je bezbolno  i gotovo u trenuktu . Razvitkom medicine i kirurških tehnika  i carki rez se   kao operativna metoda dovršenja trudnoće razvijao ,  usvršavao i time postajao manje rizičan i  sigurniji kako za majku tako i za dijete. 

No to je zapravo samo ”jedna strana medalje” ima i ona druga, a to je da to ipak operativni zahvat   koji ima moguće komplikacije i za maku i za dijete. Gledajući sa najdrastičnijeg aspekta, a to je smrtnost  rodilja ona je  i dalje  ( bez obzira na to  što  su brojke u razvijenim zemljama svijeta pale  na vjerojatno donju moguću razvinu ) 5-10 puta više nakon carskog reza nego nakon prirodog , vaginalnog poroda. Mnogostruko je veća i mogućnost infekcije operativne rane na trbuhu nakon carskog reza nego je to kod vaginalnog poroda čak i uz učinjenu eiziotomiju.  Premda se čini nemogućim i carski rez se radi da ne bi došlo do oštećenja djeteta sam zahvat  nije garancija da do oštećenja djeteta neće doći !  Kakav god bio vagialni porod , a uz današnje stanje opstetričke prakse on nikada neće trajati više od desetak sati od prvih trudova, rodilja je najčešće već 2.ili 3.dan poslije poroda ”zdrava žena”. Kod carskog reza nema bolnog poroda  ali postoperativi bolovi nakon reza na trbuhu te nemogućost kretajna i potrebe za tođom pomoći  mnoge žene koje su probale oba načina dovršenja trudnoće  (vaginalni i carskim rezom) opisuju neprijatnijim a svako traju duže nego nakon vaginalnog poroda.  Za potpuni oporavak nakon carskog reza vjerojatno treba i 10-14 dana u odnosu na svega nekoliko dana nakon vaginalnog poroda.

Svega je nekoliko apsolutih indikacija za carski rez i one se nikada ne mijejaju  već više od praktično sotinu godina,  a to su  sužena zdjelice rodilje kada dijete ne može proći van iz porođajnog kanala, zatim poprečni položaj djeteta te predležeća posteljica (placenta praevia) .  Kod apsolutnih indikacija za carski rez ne učiniti taj zahat znači smtrnu presudu ili za majku ili za dijete, a najčešće za oboje . Sve ostale indikacije za carski rez su relativne  a u posljednjie vrijeme govorimo i o proširenim indikacijama. Naravno da je liberalizacija  indiakcija- relativnih a u posljednih desetljeća sve proširenih   za carski rez  dovela do znatnog pada dužine  trajanja poroda  i posljedično do smajenja porođajnih oštećenja i  za majku i za novorođeno dijete. Naravno dovelo je to do paradoksa da su se u nekim rodilištima odnosno  zemljama  (USA, Brazil, Čile ) i do 80% porođaja dovršavalo  carskim rezom. Naravno, sa stanovništa komplikacja je to  postalo kontraproduktivno  te je  posljednjih godina došlo do pada postotka poroda  dovršenih carskim rezom i danas se ta brojka kreće oko 25%. Brojke u Hrvatskoj  variraju od godine do godine no uobičajeno se u većim centrima kreću oko 20%.

Danas više praktično nitko neće voditi porod zatkom  vaginalno,  također carki rez će učiniti  kod klinički na prvi pogled velikog djeteta, a  nitko neće niti  dopustiti za žena provede u rađaoici duže od 8 sati , kao što će vrlo vjerojatno i na početne patološke promjene na CTG-u  ukoliko porod neposredno ne predstoji  sve odmah završiti o operativnoj dvorani. Naravo takav liberalizirani pristup je doveo do znatnog poboljšaja perinatalnih rezultata odnosno smanjenja oštećenja novorođenčadi i  po tome se Hrvatska danas ubraja među najbolje  zemlje Europe  i sa ponosom kao struka možemo reći  kako  ništa ne zaostajemo za razvijenim svijetom. Smanjio se time i broj oštećenja uzrokovanih porodm na zdravlje rodilja. Ono što je danas ”vruća tema” na stručnim skupovime je indikacija za carski rez na zahtjev rodilje, a bez medicinske indikacije, čega je sve više, jer u laičkim krugovima medicina je danas svemoguća i svi iz bolnice  odnosno rađaonice  idu kući sretni živi i zdravi . Ukoliko nije tako netko je kriv … i to jako… što na žalost ne mora biti jer naš opstetrički posao u užem smislu i općenito medicinski u širem smislu na žalost sprkos silnom napretku nije do kraja predvidiv do u zadnju pojedinost. I stoga  u sudskomedidinskim smislu  je indikacija  za carski rez  samo na zahtjev rodilje ukoliko se ne ”izmisli” neka relativna medicinska indikacija  što bude alibi za zahvat,  u slučaju stvarnih medicinskih komplikacija do kojih može doći  (premda one nisu česte)  teško obranjiva .

Ugovorite pregled

Pošaljite poruku i odgovoriti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.
Potrebno je popuniti sva polja.

Kalkulator plodnih i neplodnih dana u ženskom spolnom ciklusu

Unesite datum početka zadnje menstruacije i trajanje najkraćeg i najduljeg ciklusa. Dan u tjednu će odrediti računalo.


Početak zadnje menstruacije
Trajanje najkraćeg ciklusa dana
Trajanje najduljeg ciklusa dana

Računalom se možete koristiti za procjenu plodnih dana i za planiranje trudnoće, ali ne kao jedinom podlogom za sigurnu kontracepciju. Bili ste upozoreni i ne preuzimam nikakovu odgovornost u bilo kojem slučaju!

Podaci koje unesete obrađuju se lokalno na Vašem računalu (JavaScript) i ne prenose se Internetom.

Očekivani datum poroda

Početak menstruacije (1. dan ciklusa)
Početak vjerojatno neplodnog razdoblja
Kraj vjerojatno neplodnog razdoblja
Početak plodnog razdoblja
Optimum za oplodnju
Optimum za oplodnju
Kraj plodnog razdoblja
Početak neplodnog razdoblja
Kraj neplodnih dana i početak ranije menstruacije
Početak kasnije menstruacije