• Dijeli poveznicu
  • Ispiši stranicu

Nekoliko činjenica o ginekološkom pregledu

Pokušat ću reći nekoliko riječi o tome kako bi sam pregled uopće trebao izgledati i u kakvoj bi se atmosferi trebao odvijati. Na žalost, ginekološki pregledi  su uz stomatološke na glasu kao najneprijatniji i od njih se zazire. Naravno da ginekološki pregled, budući da direktno zadire u najintimniji dio žene uvijek predstavlja određenu nelagodu i odbojnost, no taj osjećaj je potrebno  što je moguće više umanjiti  atmosferom ordinacije, mirnoćom i strpljivošću te toplim i neposrednim kontaktom liječnika i medicinske sestre. Sve, cijeli susret  mora biti organiziran na visokoj profesionalnoj razini  i bez suvišnih familijarnosti što može predstavljati drugu krajnost.Uvijek valja izbjeći dugo čekanje u čekaonici jer to pogotovu pojačava osjećaj nelagode i uzbuđenja. Pogotovu je sve ovo važno kod prvog ginekološkog pregleda koji treba uslijediti nakon početka spolnog života.  Naiđe li  tada, obično mlada adolescentica, na neugodan pristup, posrami li se ili pregled doživi suviše bolno najvejrojatnije će otezati sa drugim odlaskom u ginekološku ambulantu a to je neugodno iskustvo i za cijeli život.

Ginekolog, premda specijalist orijentiran na sasvim specifične probleme u zdravlju žene,  ima  vrlo odgovornu ulogu savjetnika često i  za druge zdravstvene  potebe budući da može biti zapravo jedini liječnik kojeg  žena viđa u redovitim vremenskim razmacima.( radi se o inače mladim zdravim ženama koje najčešće  nemaju niti  potrebe za drugom medicinskom skrbi). Za probleme i razgovor  sa pacijenticama treba uvijek imati dovoljno vremena .Svaki susret sa ginekologom treba uvijek imati i edukativnu ulogu.  Pacijentica u cijelom procesu kontrole zdravlja, dijagnostici  i eventualnom liječenju mora igrati aktivnu ulogu što je najbolje postići tako da se na pristupačan način omogući dovoljna spoznaja  o svim važnim aspektima funkcioniranja  njezinog tijela .Uvijek kada se učini i rutinski pregled  edukacija treba biti usmjerena prevenciji i ranom otkrivanju bolesti ,prilagođeno naravno, životnoj dobi pacijentice. Npr. tehnika samopregleda dojki ili važnost redovite kontrole PAPAtesta  je podjednako važna za sve životne dobi žene, dok kontracepcija ili  problemi fertilnosti predstavljaju važnu problematiku za žene mlađe životne dobi. Žene koje se približavaju menopauzi moraju biti informirane i moraju razumjeti normalne i patološke događaje koji se tada mogu pojaviti ( neredoviti ciklusi, krvarenja, klimakterični simptomi) te kasnije sekundarne promjene u menopauzi npr. osteoporoza. Ukoliko se pacijentica obraća radi specifičnih problema npr. nepravilno krvarenje, iscjedak, bolovi u zdjelici, sterilitet, treba nakon brižljivo saslušanih poteškoća te učinjenog pregleda i druge potrebne dijagnostike na kraju susreta pokušati na razumljiv način dati tumačenje teškoća i činjenica  pregledom nađenog stanja odnosno potrebne terapije. Ovo će sve rezultirati prije svega zadovoljnom ženom ,odnosno pacijenticom  a vjerojatno i objektivno visokom razinom ove specifične i delikatne zdravstvene skrbi.

Na kraju , od osobite je važnosti skrb u trudnoći , jer to je svakako posebno važan ali i osjetljiv period u životu svake žene. Čak i ukoliko nema posebnih poteškoća potreban je simren i pažljiv ali  ujedno i visoko profesionalan, znalački pristup. Sve nastupajuće poteškoće potrebno je ,ukoliko je to moguće, unaprijed predvidjeti i prevenirati. Tada , u ulozi opstetričara, treba zadobiti potpuno povjerenje svoje trudnice ali baš zbog tog potpunog povjerenja ponašati se potpuno odgovorno.

Ugovorite pregled

Pošaljite poruku i odgovoriti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.
Potrebno je popuniti sva polja.

Kalkulator plodnih i neplodnih dana u ženskom spolnom ciklusu

Unesite datum početka zadnje menstruacije i trajanje najkraćeg i najduljeg ciklusa. Dan u tjednu će odrediti računalo.


Početak zadnje menstruacije
Trajanje najkraćeg ciklusa dana
Trajanje najduljeg ciklusa dana

Računalom se možete koristiti za procjenu plodnih dana i za planiranje trudnoće, ali ne kao jedinom podlogom za sigurnu kontracepciju. Bili ste upozoreni i ne preuzimam nikakovu odgovornost u bilo kojem slučaju!

Podaci koje unesete obrađuju se lokalno na Vašem računalu (JavaScript) i ne prenose se Internetom.

Očekivani datum poroda

Početak menstruacije (1. dan ciklusa)
Početak vjerojatno neplodnog razdoblja
Kraj vjerojatno neplodnog razdoblja
Početak plodnog razdoblja
Optimum za oplodnju
Optimum za oplodnju
Kraj plodnog razdoblja
Početak neplodnog razdoblja
Kraj neplodnih dana i početak ranije menstruacije
Početak kasnije menstruacije